<BGSOUND src="http://www.sancakair.com.tr/mp3/sancakair_radyo_spot.mp3" loop=false>
Nereden Nereye
Copyright © 2008 Sancak Air - Tüm Hakları Saklıdır anasayfa | hakkımızda | tesisler | filomuz | ekibimiz | bize ulaşın | iletişim

Sancak Hava Yolları A.Ş. 13 Şubat Pazartesi günü Genel Kurul yapılacaktır ilan olunur.Davacılar, Fahriye Gocay, Lale Kalem  tarafından Davalılar, Sancak Havayolları A.Ş ve Sancak Tül A.Ş aleyhine açılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların iptaline, Genel Kurul Kararının Yürütmesinin Durdurulması, gerekçesi ile dava açılmıştır,
Açılan bu davanın yargılaması 01/04/2021 günü saat 10:40'a bırakılmıştır.
Gerçek ve tüzel kişilere Bakırköy 7. Asliye ticaret Mahkemesinin 2019/879 E. Sayılı  davanın açıldığı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.Davacılar, Fahriye Gocay, Lale Kalem  tarafından Davalılar, Sancak Havayolları A.Ş ve Sancak Tül A.Ş aleyhine açılan 2017-2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların iptaline, Genel Kurul Kararının Yürütmesinin Durdurulması, gerekçesi ile dava açılmıştır,
Açılan bu davanın yargılaması 01/04/2021 günü saat 10:45'e bırakılmıştır.
Gerçek ve tüzel kişilere Bakırköy 7. Asliye ticaret Mahkemesinin 2019/880 E. Sayılı   davanın açıldığı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.